Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:22:54+01:00
Ksiestwo Warszawskie na kongresie wiedeńskim podzielono na Wielkie ksiestwo Poznańskie, Królestwo polskie-Kongresówkę i Wolne Miasto Kraków...
1 1 1
2010-03-08T16:28:18+01:00
W 1815r. na mocy kongresu wiedeńskiego księstwo warszawskie podzielono pomiędzy 3 zaborców. Wielu nazywa to wydarzenie IV rozbiorem Polski i trudno się z tym nie zgodzić z racji tego, że księstwo warszawskie zostało rozebrane na 3 częśći. Największe tereny zabrali Rosjanie. Car Aleksander I utworzył królestwo polskie, gdzie panowała monarchia konstytucyjna, a było ono połączone z Rosją unią personalną. Mieliśmy tam własna konstytucję, własne wojsko i szeroką autonomię.
Prusy zabrały część dzisiejszej Wielkopolski m.in. z Bydgoszczą i Poznaniem. Utworzyli z tych terenów Wlk. Ks. Poznańskie. Najwcześniej tam ze wszystkich zaborów przeprowadzono uwłaszczenie chłopów, niedługo potem tereny te stały się zapleczem gospodarczym Prus. 3 i ostatnim tworem było Wolne miasto Kraków, początkowo było ono tylko „rezydencją” 3 zaborców, ale po jakimś czasie zostało wcielone do Austrii. Pod koniec Xix. To w tam dla Polaków było najwięcej swobód.
2 5 2