Odpowiedzi

2010-03-08T16:22:41+01:00
Księstwa Warszawskiego:
MOCNE STRONY
- Na mapie Europy pojawia się znowu państwo polskie
- Część polskich ziem została wyzwolona spod zwierzchności zaborców
- Obudowano polskie prawodawstwo i administrację oparte o wzorce francuskie
- Istnieje wojsko polskie
SŁABE STRONY
- Państwo nie jest samodzielne i w pełni suwerenne
- Księstwo jest pod podległe Francji,
- Napoleon określa kierunek polityki, wprowadza własną konstytucję
- W dalszym ciągu musimy posiłkować armię francuską
6 2 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:23:32+01:00
Księstwa Warszawskiego:
MOCNE STRONY
- Na mapie Europy pojawia się znowu państwo polskie
- Część polskich ziem została wyzwolona spod zwierzchności zaborców
- Obudowano polskie prawodawstwo i administrację oparte o wzorce francuskie
- Istnieje wojsko polskie
SŁABE STRONY
- Państwo nie jest samodzielne i w pełni suwerenne
- Księstwo jest pod podległe Francji,
- Napoleon określa kierunek polityki, wprowadza własną konstytucję
- W dalszym ciągu musimy posiłkować armię francuską
SZANSE
- Polska kultura ma możliwość rozwoju
- Jest możliwość powiększenia ziem Księstwa
- W przyszłości Polacy mogą liczyć na oderwanie się od Francji i uchwalenie własnej konstytucji
ZAGROŻENIA
- W przypadku klęski Napoleona Księstwo może podzielić jego los
- Ludność Księstwa mogą spotkać liczne represje ze strony zaborców
- Zwycięska koalicja podzieli obszar państwa pomiędzy siebie


8 4 8