Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:37:46+01:00
Demokracja jest najważniejszym osiągnięciem antyku ponieważ lud mógł decydować o losach państwa, poprzez większość głosów.
W wyborach demokratycznych mógł startować każdy, bez względu na płeć i status społeczny. Gwarantowano wybór władzy, przez wolne i uczciwe wybory.
W demokracji mamy możliwość głoszenia swojego zdania i poglądów, możliwość zrzeszania się i tworzenia grup politycznych.
W państwach demokratycznych nie ma dyskryminacji rasowej, politycznej, sexualnej. W demokracji istnieje także odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi. W demokracji możemy tworzyć wyspecjalizowane instytucje kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom. Władza demokratyczna jest podzielona. W demokracji istnieje prawo własności prywatnej i swobodzie przedsiębiorczości wedle reguł gospodarki rynkowej. W demokracji, mamy dostęp do polityki, bez ograniczeń.