W jednostce gospodarczej miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1) Przekazano środki pieniężne z kasy na rachunek bankowy - 5400 zł
2) zakupiono oprogramowanie komputera ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym- 7000 zł
3) Spłacono przelewem zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 30 000 zł
4) Otrzymano dostawę materiałów zapłata nastąpi w terminie późniejszym- 2000 zł
5) otrzymano wyciąg bankowy stwierdzający:
a) spłatę zobowiązań wobec dostawców- 8000 zł
b) wpływ należności od odbiorców- 9000 zł
6) Spłacono zobowiązania wobec dostawców z zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego 20 000 zł

stany początkowe:
kasa- 30 000zł
rachunek bankowy- 58 000 zł
kredyty bankowe- 30 000 zł
zobowiązania wobec dostawców- 4000 zł
zaksięguj podane operacje na kontach. prose o pomoc mam to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • mk89
  • Początkujący
2010-03-08T17:18:32+01:00
Dt Kasa Ct
Sp)30 000,- 5 400,- (1)

Dt R-ki bankowe Ct
Sp)58 000,- 7 000,- (2)
(1) 5 400,- 30 000,- (3)
(5b)9 000,- 8 000,- (5a)

Dt Kredyty bankowe Ct
30 000,- (Sp
20 000,- (6)

kwoty kredytów bankowych są po stronie kredytowej Ct

Dt Zob. w/c dost. Ct
(5a)8 000,- 4 000,- (Sp
(6) 20 000,- 2 000,- (4)

Dt Zob. w/c odb. Ct
9 000,- (5b)

(kwota zob w/c odb jest po stronie Ct)

Dt Wartości niem. i prawne Ct
(2)7 000,-

Dt Roz-ki pub. -prawne z US Ct
(3) 30 000,-

Dt Materiały Ct
(4)2 000,-

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Oczywiście powinny tu być narysowane "szubieniczki".