Religia, Klasa I gimnazjum. Na teraz!! jak najszybciej:-)

*Co to znaczy być odpowiedzialnym za Kościół?
*Co to znaczy być świadkiem wiary?
*Podaj najważniejsze cechy wspólnoty pierwszych Chrześcijan.
*Jakie są warunki utrzymania więzi z Bogiem?
*Wyjaśnij konieczność walki ze złem.
*Wyjaśnij dlaczego powinnaś przebaczyć nieprzyjaciołom.
*Na podstawie Jk2,14-24,26 wyjaśnij co to znaczy, że wiara bez uczynków jest martwa.
*Wymień elementy Liturgii Słowa.
*Na czym polega przebaczenie w sakramencie pokuty i pojednania?
*Wymień prośby Modlitwy Pańskiej.
*Co to znaczy:Pismo Święte należy czytać w całości zgodnie z myślą autorów natchnionychi w harmonii z wiarą Kościoła?
*Kto to są: "Ojcowie Kościoła"?
*Co to jest Urząd Nauczycielski Kościoła?
*Co to jest Pismo Święte i Tradycja Kościoła?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:08:23+01:00
*Co to znaczy być odpowiedzialnym za Kościół?
To znaczy,że każdy z nas jest odpowiedzialny za czyny,a to też wpływa na postawę kościoła.I dzięki wspólnoty i wiary kościół istnieje.
*Co to znaczy być świadkiem wiary?
To znaczy,że doświadczaliśmy i doświadczamy czynów i cudów Jezusa.
*Podaj najważniejsze cechy wspólnoty pierwszych Chrześcijan.
-wiara,-wytrwanie,-miłość,-nadzieja
*Jakie są warunki utrzymania więzi z Bogiem?
Wytrwanie w miłości do niego.
*Wyjaśnij konieczność walki ze złem.
Koniecznośc jest taka,ze trzeba unicestwiać zło.
*Wyjaśnij dlaczego powinnaś przebaczyć nieprzyjaciołom.
Bo Bóg kazał przebaczać,a poza tym jest to niezwykłe przeżycie.
*Na podstawie Jk2,14-24,26 wyjaśnij co to znaczy, że wiara bez uczynków jest martwa.
Wiara bez uczynków jest martwa bo co z tego jeżeli wierzysz w Boga a nie chodzisz do kościoła,jeżeli ktoś wierzy w Boga to uczestniczy we mszy przyjmuje ciało i łączy się z Chrystusem.
*Wymień elementy Liturgii Słowa.
Części liturgii słowa
* Pierwsze czytanie * Psalm responsoryjny
* Drugie czytanie
* ew. sekwencja
* Werset przed Ewangelią wraz z aklamacją Alleluja
* Ewangelia
* Homilia
* Credo- Wyznanie wiary
* Modlitwa powszechna

1 1 1