Przekształcanie wzorów.

1.Z każdego z podanych niżej wzorów wyznacz x.
a)P=abx
b)R=ax:b( dzielenie to kreska ułamkowa)
c)S=a:bx
d)T=1:abx
e)y=2t-3x
f)y=2(x-1)
g)y= x-1:2
h)y=2:x-1
i)P=1:3(a²+2ax)

2.Wzór E=mc²,chyba najbardziej znany na swiecie, opisuje dla dowolnego ciała fizycznego związek między całkowitą energią E tego ciała, jego masa m i prędkością światła c. Wyznacz z tego wzoru masę m.

3.Napisz wzór na pole trójkąta o boku długości a i wysokości h poprowadzonej do tego boku. Wyznacz z tego wzoru a.

4.Napisz wzór na pole trapezu i przekształcić go tak, aby otrzymać:
a) wzór pozwalający obliczać wysokość trapezu,
b) wzór pozwalający obliczać długość jednej z podstaw trapezu.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T16:51:20+01:00
1.Z każdego z podanych niżej wzorów wyznacz x.
a)P=abx
x = P/ab

b)R=ax:b( dzielenie to kreska ułamkowa)
ax = Rb/ :a
x = Rb/a

c)S=a:bx
a = Sbx/Sb
a/Sb = x
x = a/Sb

d)T=1:abx
1 = Tabx
Tabx = 1/Tab
x = 1/Tab

e)y=2t-3x
3x = 2t - y/:3
x = 2t - y/3

f)y=2(x-1)
y = 2x - 2
2x - 2= y
2x = y + 2/:2
x = y+2/2

g)y= x-1:2
x - 1 = 2y
x = 2y + 1

h)y=2:x-1
y(x-1) = 2/:y
x - 1 = 2/y
x = 2/y + 1

i)P=1:3(a²+2ax)
3P(a²+2ax) = 1/: 3P
a² +2ax = 1/3P
2ax = 1/3P -a²/:2a
x = (1/3P-a²)/2a

/ oznacza dzielenie przed/ to licznik za/ mianownik

Zad 2
E = mc²
mc² = E/:c²
m = E/c²

Zad 3
P= 1/2 ah
1/2ah = P/x2
ah=2P/:h
a= 2P/h

Zad 4
a)
P= 1/2(a+b)h/2
2P= (a +b)h
(a + b)h = 2P/(a+b)
h = 2P/(a + b)

b)
p = 1/2(a+b)h/razy2
2P = (a+b)h
(a+b)h = 2P/:h
a +b = 2P/h
a = 2P/h - b
6 2 6
2010-03-08T16:54:53+01:00
Zadanie1.
a) x=P/ab

b) x=Rb/a

c) S=a/b * 1/x //:a/b
Sb/a= 1/x
x=a/Sb

d) x=1/Tab

e) y=2t-3x
y-2t=-3x
x=-y+2t/3

f)y=2(x-1)
y=2x-2
y-2=2x
x=y-2/2

g) y=x-1/2
2y=x-1
x=2y+1

h) y=2/x-1
yx-y=2
yx=2-y
x=2-y/y

i)P=1/3(a²+2ax)
P=1/(3a²+6ax)
P(3a²+6ax)=1
3a²+6ax=1/P
6ax=3a²-(1/P)
x=(3a²-(1/P))/6a

Zadanie2.
E=mc² obie strony :c²
E/c²=m

Zadanie3.
(a*h/2)=0
(a/2)*(h/2)=0
a/2=2/h
a=4/h

Zadanie4.
a)
P= 1/2(a+b)h/2
2P= (a +b)h
(a + b)h = 2P/(a+b)
h = 2P/(a + b)

b)
p = 1/2(a+b)h/razy2
2P = (a+b)h
(a+b)h = 2P/:h
a +b = 2P/h
a = 2P/h - b
4 1 4