Oblicz wartość stałej równowagi reakcji rozpadu jonowodoru na gazowe pierwiastki w temperaturze 550⁰C, jeśli reagenty osiągnęły w stanie równowagi następujące stężenia:
[H₂]=0,04mol/dm³
[I₂]=0,08mol/dm³
[HI]=0,4mol/dm³

Proszę o wszystkie obliczenia.
Daję naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:19:21+01:00
Chyba chodzi o rozpad joDowodoru...
2HI <-> H2 + I2
Wykorzystuję wzór z zadania: http://zadane.pl/zadanie/587746

k = CD / A²
k = 0,04 * 0,08 / (0,4)²
k = 0,02

Ponieważ k < 1, oznacza to, że reakcja o przebiegu dwustronnym przesunięta jest w stronę substratów (znaczna część produktów zamieniana jest z powrotem na substraty).
3 3 3