Odpowiedzi

2010-03-08T16:34:53+01:00
√a) ∛27=3
dp. Długośćkrawędzi sześcianu wynosi 3cm.

b) 5*√3=5√3
Odp. Długość przekątnej sześcianu jest równa 5√3cm.
2010-03-08T16:40:16+01:00
V= 27 = a^3
a = ∛27 = 3

b) a = 5
d^2 = a^2 + (a*√2)^2
d^2 = 25 + 50
d = 5√3