Oblicz stężenie wodoru w stanie równowagi reakcji:
CO(g) + H₂O ←→ CO₂(g) + H₂(g)
skoro stała równowagi reakcji wynosi 9,6 a stężenia równowagowe pozostalych reagentów są równe:
[CO]=0,015mol/dm³
[H₂O]=0,02mol/dm³
[CO₂]=0,032mol/dm³

(g) - substancja gazowa
←→ podwójna strzalka, reakcja odwracalna.

Proszę o wszystkie obliczenia.
Daję naj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:49:30+01:00
Stała równowagi w reakcji odwracalnej
mA + nB ←→ pC + qD
ma wzór:
k = (C^p * D^q )/(A^m * B^n),
gdzie A, B stężenia molowe substratów,
gdzie C, D stężenia molowe produktów,
^ znak potęgowania
Ponieważ u nas współczynniki przy reagentach są równe i wynoszą 1, czyli m=n=p=q=1, to wzór się uprości do postaci:
k = CD /(AB)
Niech D=stężenie wodoru, to
D = KAB/C
D = 9,6 * 0,015 * 0,02 / 0,032 [mol/dm³]
D = 0,09 mol/dm³
4 3 4