1 Podaj nazwy opisanych procesów i stadiów rozwojowych zarodka, których wykształcenie kończy dany proces.
Okres rozwoju prenatalnego kończący się wykształceniem funkcjonalnych narządów.

proces:...............Stadium rozwojowe:.........

Przekształcenie się zarodka jednowarstwowego w dwuwarstwowy:

proces..............stadium rozwojów................

W pole kropek wpisz odpowiedź.. :)

1

Odpowiedzi

2010-03-10T23:23:57+01:00
Okres rozwoju prenatalnego kończący się wykształceniem funkcjonalnych narządów.

proces:.gastrulacji.......Stadium rozwojowe:........zarodek.
Przekształcenie się zarodka jednowarstwowego w dwuwarstwowy:

proces..bruzdkowania.....stadium rozwojów.........zygota.......
3 1 3