Odpowiedzi

2010-03-08T16:49:46+01:00
Do motylkowatych należą bardzo ważne rośliny uprawne: spożywcze - soja, fasole, groch, soczewica, pastewne - koniczyna, wyka, lucerna, łubin, przemysłowe - traganek. W zależności od ujęć taksonomicznych rodzina ta wydzielana jest jako osobna lub też jako podrodzina w obrębie rodziny strączkowych.


Rola w zyciu czlowieka- pozwalaj na przezycie,poniewaz te rosliny sie spozywa.

rola w gospodarce:
zalicza się
-wzbogacanie gleby w substancję organiczną poprzez pozostawianie dużej masy resztek pożniwnych, które po stopniowej mineralizacji zwiększają zawartości próchnicy w glebie;
-zwiększanie produktywności gleby przeciętnie na okres 3 lat, co wynika z udostępnienia składników pokarmowych znajdujących się w resztkach pożniwnych zaoranych zasiewów oraz głębszych warstwach gleby;
-wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe: N, fosfor, magnez, wapń;
-zwiększenie aktywności biologicznej gleby poprzez wzbogacenie jej w mikroorganizmy glebowe;
-zapobieganie wymywaniu azotu, fosforu i potasu z gleby w sezonie zimowym;
-wiązanie azotu atmosferycznego w procesie symbiozy z bakteriami brodawkowymi w ilości około 100- 160 kg N/ha, co obniża nakłady na nawożenie tym składnikiem;
-zmniejszanie nawożenia azotem mieszanek motylkowato-trawiastych i roślin następczych;
-możliwość uprawiania na zielony nawóz do przyorania;
-ochrona gleby przed erozją wodną i powietrzną oraz degradacją terenów czasowo odłogowanych i podnoszenie walorów estetycznych krajobrazu;
-pełnienie roli pastwisk dla zwierząt łownych, dzikich zapylaczy i pszczół hodowlanych (rośliny miododajne: nostrzyk, esparceta siewna, koniczyna biała i czerwona oraz lucerna);
-wykorzystanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i włókienniczym.
3 3 3