1.Powietrze w dętce samochodu ma temperaturę 7C i 5 atmosfer ciśnienia. Ile będzie wynosiło ciśnienie tego powietrza podczas jazdy, jeśli temperatura wzrośnie do 12C? Załóż że objętość się nie zmienia.
2.Podczas jednego Cyklu Carnota pobrano energie 105J i wykonano prace 0,2* 105J
a. Ile wynosi sprawność w Cyklu Carnota ?
b. Ile waży temperatura ciepła, jest większa od temperatury chłodnicy?
3.Temperatury grzejnika i chłodnicy wynoszą:200 C i 11 C?
c. Ile wynosi sprawność w Cyklu Carnota?
d. O ile należałoby podwyższyć temperaturę grzejnika, aby sprawność silnika wzrosła dwukrotnie?
4.Gaz oziębiono pod stałym ciśnieniem od 127 C do 27 C. Ile razy i jak zmieniła się objętość gazu?.
5.Na podstawie wykresu cyklu przemian wykonaj wykresy tego cyklu (w załącznikach ten cykl)
a. W układzie współrzędnych (p,V)
b. W układzie współrzędnych (p,T)

Prosze o jak najszybsze rozwiązanie zadania (najlepiej do jutra)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:06:07+01:00
1. Dane:
t1 = 7⁰C
t2 = 12⁰C
p1 = 5 atm
p2 = ? - szukane ciśnienie po przemianie.

Ponieważ jest to przemiana izochoryczna to objętość nie ulega zmianie, czyli v1 = v2

t1=7⁰C = 280⁰K
t2=12⁰C = 285⁰K

p1/t1 = p2/t2

5/280 = p2/285
280 * p2 = 5*285
280 * p2 = 1425 / 280
p2 = 5,089 atm
6 4 6