A) dwie trzecie razy minus trzy czwarte=
b) minus sto razy osiem dwudziestych piątych=
c) minus dwa i dwie piąte razy minus trzy i trzy czwarte=
d) jeden i dwie trzecie razy minus sześć dwudziestych piątych=
e) (-3,6) razy cztery dziewiąte=
f) (-2,1) razy minus cztery i dwie siódme=
g) minus siedem ósmych podzielić na (-5,6)=
h) dziewięć dziesiątych podzielić na minus trzy czwarte=
i) minus jeden i jedna druga podzielić na (-0,06)=
Odpowiedzi w postaci liczb Proszę!!!:)

3

Odpowiedzi

2010-03-08T16:54:15+01:00
A) minus jedna druga
b) -32
c)16 dwudzestych piątych
d) minus dwie piąte
e) minus 1.6
f) 9
g)0.15625
h)minus jeden i jedna piąta
i)25
2 5 2
2010-03-08T17:02:18+01:00
A)2/3×(-3/4)=-6/12=-1/2
b)-100×8/25=-4×8=-32
c)-12/5× (-15/4)=180/20=9
d)5/3×(6/25)=30/75=6/15
e)-36/10×4/9=-144/90=-1.6
f)-21/10×30/7=-410/7=-58.6
g)-7/8×(-10/56)=70/448
h)9/10×(-4/3)=-3
i)-3/2×100/6=-300/12=-25
2 3 2
2010-03-08T17:05:07+01:00
A)-1/2
b)-32
c)9
d)-2/5
e)-1,6
f)9
g)5/24
h-1,2
i)25
2 4 2