Odpowiedzi

2010-03-08T16:56:51+01:00
Polska nie będzie miała ważnej roli w Unii Europejskiej. Jest zbyt słaba rządowo na zajęcie ważnego stanowiska w Unii Europejskiej. Dopóki nie ustabilizuje się ze swoją władzą nie może brać tak ważnego udziału w UE jak Niemcy, czy Francja. W Polsce jest dużo konfliktów na linii prezydent - premier. Dopóki ta sytuacja nie stanie się stabilna, nie dojdzie do jednoznacznego porozumienia nie będziemy mieć jako naród świetlanej przyszłości, nietylko w UE, ale i na świecie.