Odpowiedzi

2010-03-09T12:09:19+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A).octanu etylu
CH3COOC2H5 + H2O----->CH3COOH + C2H5OH

b).stearynianu butylu
C17H35COOC4H9 + H2O---->C17H35COOH + C4H9OH

c).mrówczanu metylu
HCOOCH3 + H2O---->HCOOH + CH3OH