Wyjasnij znaczenie podanych wyrazow. Skorzystaj ze słownika jezyka polskiego

CHARAKTER - .....................................................................................................................................................................................

USPOSOBIENIE - ..........................................................................................................................................................................................

UMYSŁOWOSC - ...........................................................................................................................................................................................

TEMPERAMENT - ........................................................................................................................................................................................

OSOBOWOSC - .......................................................................................................................................................................................

INTELIGENCJA - ..........................................................................................................................................................................................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:01:49+01:00
CHARAKTER - wizerunek lub właściwośc danej osoby lub rzeczy , możemy za pomocą cech wyróżnić przedmiot lub zjawisko np>; jego zachowanie

usposobienie
1. to mogą być cechy czyjegoś charakteru i właściwy w jaki sposób się zachowuje

umysłowość -ogół czyichś możliwości intelektualnych ,czyli stan rozwoju umysłowego jakiejś jednostki

TEMPERAMENT - zespół stałych cech psychicznych człowieka

Inteligencja - zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych

OSOBOWOSC - wewnetrzny system na integrację myśli lub uczyć , ale taże zachowania . Możemy rozwijać ją stopniowo32 4 32
2010-03-08T17:14:52+01:00
Charakter:
1.zespół cech psychicznych, właściwych danemu człwoiekowi, przejawiających się w jego postępowaniu, sposobie bycia, usposobieniu.
fraz. Człowiek z charakterem<<człowiek o silnej woli, wiedzący czego chce>>

Człowiek bez charakteru <<człowiek o słabej woli>> Mieć c.<<mieć silną wolę, wiedzieć czego się chce>>2. <<człowiek określany z punktu widzenia jego cech psychicznych>>
fraz. Czarny c. a) <<człowiek, zły, przewrotny>> b) << w utworze literackim, teatralnym, filmowym: postać o złych skłonnościach, działąjąca na szkoddę postaci pozytywnych>> 3. blm <<zespół cech właściwych danemu przedmiotowi, zjawisku itp.; wygląd, postać, forma>>: Górzysty c. krajobrazu. fraz. C. pisma <<sposób pisania liter, wygląd pisma>> 4.blm <<rola, funkcja>>: Pracował w charakterze księgowego.


USPOSOBIENIE:
nI 1.rzecz. od czasownika usposobić. 2. << wrodzone właściowości; charakter, temperament, natura>>: Pogodne, wesołe, żywe, gwałtowne sposobienie. 3. << chwilowy stan psychiczny humor, nastrój>>

UMYSŁOWOŚĆ:
ż V, blm <<stan, poziom umysłu człowieka lub jakiejś grupy; sposób myślenia, rozumowania>>>


TEMPERAMENT:

m IV, D.. -u 1. << usposobienie człowieka wyrażające się w różnej sile, szybkości i trwałości reakcji uczuciowych na wydarzenia świata zewnętrznego; natura, charakter>>: Żywy, porywczy, lagodny t. T. artystyczny, muzyczny. 2. blm <<wysoki stopień pobudliwości fizycznej, wyrażający się w energicznym działąniu, często połączony ze wzmożoną aktywnością erotyczno-seksualną; żywe usposobienie>>: Człowiek z temperamentemOSOBOWOŚĆ:


ż V, blm 1. << zespół cech psychicznych, właściwych danemu człowiekowi; indywidualność>>. 2. <<posiadanie cech osobowych, bycuie osobą>> praw. O. prawna <<zdolnośc nabywania praw i zaciągania obowiązań, nadana przez ustawę organizacjom, władzom, stowarzyszeniom itp.>>INTELIGENCJA:

ż I, blm 1. << zdolność, rozumienia ytuacji i znajdowania na nie właściwych, celowych reaKCJI; zdolność rozumienia w ogóle; bystrość, pojętność>>: Wrodzona i. 2.<<warstwa społeczna ludzi wykształconych, pracujących umysłowo

SĄ TO DEFINICJE PISANE PRZEZE MNIE ZE SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO OPD REDAKCJĄ ELŻBIETY SOBOL WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2004
17 3 17