U królików umaszczenie łaciate dominuje nad jednolitym .A barwa czarna nad brązową.Łaciatego brązowego królika (homozygota) skrzyzowano z jednolicie czarnym(homozygota) .Okrośl fenotypy powstałe w pokoleniu F2 , wprowadz oznaczenia. BARDZO PROSZĘ O POMOC .DAŁABYM WIĘCEJ PUNKTÓW ALE TYLKO TYLE MAM ;)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-08T17:16:05+01:00
OZNACZENIA:
A-ALLEL CZARNEJ MAŚCI ;
B-ALLEL BRĄZOWEJ MAŚCI;
ł- GEN ODPOWIEDZIALNY ZA ŁACIATĄ SIERŚĆ;

KRZYŻÓWKA POKOLENIA PIERWSZEGO:
P1: AAł x Bb
F1: AB, ABł, AB, ABł.

KRZYŻÓWKA POKOLENIA DRUGIEGO:
P1: AB x ABł
F2: AAł, BBł, ABł, AB.

Może być jakiś błąd, bo nie jestem pewna.
7 2 7
2010-03-08T19:02:16+01:00
Aa - umaszczenie łaciate heterozygota
AA - umaszczenie łaciate homozygota dominująca
aa - umaszczenie jednolite homozygota recesywna
Bb - umaszczenie czarne heterozygota
BB - umaszczenie czarne homozygota dominująca
bb - umaszczenie brązowe homozygota recesywna

Łaciaty brązowy królik: AAbb
Jednolity czarny królik: aaBB

P: AAbb x aaBB
Gamety: Ab, Ab, Ab, Ab, aB, aB, aB, aB,
F1 : AaBb, AaBb, AaBb (tak jest w sumie 16 razy )

Następnie krzyżujemy:
AaBb x AaBb

Gamety:
AB, Ab, aB, ab,

f2: AABB, AABb, AaBB, AaBb, AABb, AAbb, AAbb, AaBb, Aabb, AaBB, AaBb, aaBB, aaBb, AaBb, Aabb, aaBb, aabb

pod względem genetycznym:
AABB: 1
AaBB: 2
aaBB: 1
AABb: 1
AaBb: 1
aaBb: 2
AAbb: 2
Aabb: 2
aabb: 2

pod względem fenotypowym:
łaciate czarne: 8
łaciate brązowe: 4
jednolite czarne: 1
jednolite brązowe 1
10 3 10