Matematyka z Plusem 1
Temat :równania i nierówności
str.177 zad.9
9.Rozwiąż równania.
a) jedna trzecia x-2=x+2
b) 1- sześc siódmych x=cztery siódme
c) 6(jedna czwartax-2)=18
d) x szóstych - jedna szósta =1
e) -2(2x-1) =x trzecich
f) dwie piąte (3-x) =-2
g) trzy czwarte (2-3x)=-6
h) jedna piąta (x-3)=9-x
i)0,6+x przez 2 =x+1

Hey Proszę o rozwiązanie tych równań.
Znam odpowiedzi ponieważ są z tyłu książki
a)x=-6
b)x=jedna druga
c) x=20
d)x=7
e)x=sześc trzynastych
f)x=8
g)x=3 jedna trzecia
h) x=8
i)x=-1,4

To są odpowiedzi.Ma wam tak wyjśc.Proszę o rozwiązania
Daje Naj;**

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:17:03+01:00
9.Rozwiąż równania.
a)
1/3x-2=x+2
1/3x-x=2+2
-2/3x=4
x=-6
b)
1-6/7x=4/7
-6/7x=4/7-1
-6/7x=-3/7
x=1/2
c)
6(1/4x-2)=18
3/2x-12=18
3/2x=30
x=20
d)
x/6-1/6=1
x-1=6
x=7
e)
-2(2x-1)=x/3
-6(2x-1)=x
-12x+6=x
-13x=-6
x=6/13
f)
2/5(3-x)=-2
2(3-x)=-10
(3-x)=-5
-x=-8
x=8
g)
3/4(2-3x)=-6
3(2-3x)=-24
2-3x=-8
-3x=-10
x=1/3
h)
1/5(x-3)=9-x
x-3=45-5x
6x=48
x=8
i)0,6+x / 2 =x+1
0,6+x=2x+2
x=-1,4
7 4 7
2010-03-08T17:25:00+01:00
A)
jedna trzecia x-2=x+2
⅓x-x=2+2
-⅔x=4
x-6

b)
1- sześc siódmych x=cztery siódme
-⁶/₇x=⁴/₇-1
-⁶/₇x=-³/₇
x=½

c)
6(jedna czwartax-2)=18
1,5x-12=18
1,5x=18+12
1,5x=30
x=20

d)
x szóstych - jedna szósta =1|*6
x-1=6
x=6+1
x=7


e)
-2(2x-1) =x trzecich|*3
-12x+6=x
-12x-x=-6
-13x=-6
x=⁶/₁₃

f)
dwie piąte (3-x) =-2
1,2-⅖x=-2
-⅖x=-2-1,2
-⅖x=-3,2
x=8

g)
trzy czwarte (2-3x)=-6
1,5-2,25x=-6
-2,25x=-6-1,5
-2,25x=-7,5
x=3⅓

h)
jedna piąta (x-3)=9-x
⅕x-⅗=9-x
⅕x+x=9+⅗
1⅕x=9⅗
x=8

i)
0,6+x przez 2 =x+1 |*2
0,6+x=2x+2
x-2x=2-0,6
-x=1,4
x=-1,4
6 3 6