Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:37:19+01:00
Zad1.
9 9√2 9√2

√6 √12 √12

√8 4 4

11 11√2 11√2

5√2 10 10

zad.2
a) a=5√3 p=?
p=a√2
p=5√3×√2
p=5√6

b)a=3√5 p=?
p=a√2
p=3√5×√2
p=3√10

c)a=√5/3 p=?
p=a√2
p=√5/3×√2
p=√10/3

Zad3.
a)
a=? d=5
d=a√2
5=a√2
a=5/√2
a=5√2/2

b)
a=? d=2√3
d=a√2
2√3=a√2
a=2√3/√2
a=√6

c)
a=? d=5√2
d=a√2
5√2=a√2 /:√2
a=5

druga kartka
a)
L=2²+(√5)²=4+5=9
P=3²=9
L=P TAK

b)
L=5²+5²=25+25=50
P=8²=64
L<P NIE

C)
L=2²+5²=4+25=29
P=6²=36
L<P NIE

D)
L=40²+30²=1600+900=2500
P=50²=2500
L=P TAK

E)
L=8+8=16
P=2²=4
L>P NIE

F)
L=(√2)²+(√3)²=2+3=5
P=(√5)²=5
L=P TAK

G)
L=40²+30²=1600+900=2500
P=60²=3600
L<P NIE

H)
L=8+8=16
P=4²=16
L=P TAK

I)
L=(√3)²+5²=3+25=28
P=(√28)²=28
L=P TAK


TRZECIA KARTKA

A)
L=8²+14²=64+196=260
P=15²=225
L>P NIE

B)
L=6²+5²=36+25=61
P=9²=81
L<P NIE

C)
L=1²+2²=1+4=5
P=√5²=5
L=P TAK

D)
L=20²+30²=400+900=1300
P=(10√10)²=1000
L>P NIE

E)
L=(√15)²+(√14)²=15+14=29
P=(√29)²=29
L=P TAK

F)
L=(√3)²+(√2)²=3+2=5
P=(√5)²=5
L=P TAK

G)
L=9²+9²=81+81=162
P=(9√2²)=162
L=P TAK

H)
L=(√15)²+(√20)²=15+20=25
P=(√25)²=25
L=P TAK

I)
L=(√25)²+(√7)²=2+7=9
P=3²=9
L=P TAK


CZWARTA KARTKA

oddzielam liczbę średnikiem, znaczy że należy ją wpisać w następnej kolumnie

8;9;64;81;145;145;√145
3;3;9;9;18;18;3√2
√15;√10;15;10;25;25;5
3;√3;9;9;12;12;√12
√32;√32;32;32;64;64;8

zad2.
a)
5²+(√6)²=x²
25+6=x²
31=x²
x=√31


b)
(√7)²+(√2)²=x²
7+2=x²
9=x²
x=√9
x=3

c)
3²+(√7)²=x²
9+7=x²
16=x²
x=√16
x=4

d)
x²+11²=(√122)²
x²+121=122
x²=122-121
x²=1
x=1

e)
x²+(√19)²=10²
x²+19=100
x²=100-19
x²=81
x=√81
x=9

f)

x²+(2√2)²=4²
x²+8=16
x²=16-8
x²=8
x=√8
x=2√2