Zaznacz prawidłową odpowiedź i napisz działania.
zadanie 1.
Gra planszowa Podróże po Europie można kupić w dwóch wielkościach.Większa z nich zajmuje kwadratową powierzchnię o polu 9dm². Jaka jest długość boku kwadratu przedstawiającego mniejszą planszę, jeżeli jest ona
wykonana w skali 1:2 ?
a) 1,5cm b) 15cm c) 4,5cm d) 30cm
zadanie 2
Pudełko do większej gry planszowej Podróże po Europie ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 1,5 dm x 3dm x 2,5cm. Ile metrów wstążki potrzebne byłoby na obwiązanie tego pudełka, jeśli na wykonanie kokardy zużyto 20 cm wstążki?
a)0,7 m b)1 m c)1,2 m d)2,1 m
Zadanie 3
Przed ważnymi urzędami Unii Europejskiej ustawione są wysokie słupy, na których powiewają flagi państw członkowskich . Jaką wysokość ma słup w kształcie walca, którego promień podstawy wynosi 10 cm,a objętość jest równa 314dm³? Przyjmij π≈3,14.
a)5m b) 20m c)10m d)100m
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:09:52+01:00
Zad.1:
bok dużej gry ma 3 dm.
pole małej gry jest równe 4,5 dm²
bok małej gry ma 1,5 dm²
obliczenia:
√9dm²=3dm
9dm²:2=4,5 dm²
√4,5 dm²=1,5 dm
1,5 dm=15 cm
czyli odpowiedź b) 15cm

zad2
(2,5cm+30cm+15cm)x2=95cm+wstążka 20 cm=115cm
czyli będzie potrzebne 115cm, lecz mamy do wyboru
a)0,7 m b)1 m c)1,2 m d)2,1 m
więc będzie to odpowiedź c)1,2 m

zad3 nie umiem rozwiązać ale wiem na 95% że będzie to odpowiedź d)100m, ponieważ to logiczne xDD
1 5 1