Zad 1. ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie.

a) liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x

b) 120% liczby x jest o 7 większe niż połowa liczby x

c) Jeżeli zmniejszymy liczbę x o 30% to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą.

zad 2.ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie.

a)Suma pewnej liczby i liczby o 5 od niej mniejszą wynosi 15. Co to za liczba???

b)co to za liczba której 5% wynosi 11?

c)co to za liczba której dwukrotność powiększona o 10 wynosi 16???

d)pewną liczbę podzielono przez 3 a następnie do ilorazu dodano 5 i otrzymano połowę wyjściowej liczby co to za liczba???

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:08:40+01:00
A)x-5=x/2
x=10
b)1,2x-7=1/2x
c)0,7x=x-8
2
a)x+x-5=15
x=10
b)5%=11
100%=220
c)x+10+10=16
x=-4
d)x/3+5=x/2
x=30
1 3 1