Odpowiedzi

2010-03-08T17:05:11+01:00
Ryzys przemysłowy powodował często, jako zjawisko pochodne, zaburzenia na rynku kredytowym i rolnym.
Cykle koniunkturalne w XIX w. trwały przeciętnie od 9-11 lat. W epoce imperializmu nastąpiło wyraźne skrócenie długości ich trwania do 7-8 lat. Przed I wojną światową miały miejsce dwa cykle, w latach 1900-1907 oraz 1907-1914. W głównych państwach imperialistycznych Europy można też było zaobserwować osłabienie cyklicznych okresów rozkwitu.
Kryzys, rozpoczynający pierwszy ze wspomnianych cyklów, trwał w latach
1900-1903. Rozpoczął się on w 1899 r. załamaniem finansowym w Rosji, które spowodowało bankructwo wielu zakładów przemysłowych i instytucji finansowych. W ślad za tym nastąpił spadek produkcji przemysłowej, a w roku następnym zjawiska kryzysowe w dziedzinie finansów i w przemyśle wystąpiły także w innych państwach.
W Wielkiej Brytanii spadek poziomu produkcji rozpoczął się w 1900 r. a chociaż nie był znaczny, utrzymał się aż do 1904 r. Załamanie wpłynęło zwłaszcza na przemysł włókienniczy i na wytop surówki żelaza. Równie długotrwały okazał się spadek cen, chociaż tylko przejściowo wpłynął na obniżkę kosztów utrzymania.
We Francji spadek produkcji rozpoczął się pod koniec 1900 r. i trwał do1903 r. Odczuły go te same dziedziny przemysłu, co w Wielkiej Brytanii. Dłużej trwał spadek cen, które powróciły do przedkryzysowego poziomu dopiero w 1906 r. Koszty utrzymania uległy natomiast obniżce, utrzymującej się przez cały czas trwania cyklu.