Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:11:26+01:00
3Cl₂+2Fe-->2FeCl₃
Pod powstałym chlorkiem żelaza (III) wpisujemy wartość podaną w zadaniu: 65g, pod żelazem Xg. Nad żelazem wpisujemy wartość:56g (z układu okresowego), a nad chlorkiem żelaza (III) jego masę, czyli
Masa FeCl₃=Fe+3×Cl=56g/mol+3×35,5g/mol=162,5g/mol
Teraz układamy równanie:
56g----162,5g
Xg------65g
X=(56×65)÷162,5=22,4g
Odp.W reakcji syntezy zużyto 22,4g żelaza.
74 4 74