1) Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zadało pytanie ,,Co jest najbardziej potrzebne,aby życie było udane"? Ankietowani mogli wskazać nie więcej niż 3 odpowiedzi. Poniżej podajemy dane o najczęściej wybieranych odpowiedziach w różnych grupach osób :
a) pracownicy umysłowi - zdrowie 48 %, pieniądze 51 %, rodzina 38 % , praca 24 %, miłość 17 %, spokój 9%, dobre relacje z ludźmi 12 %, szczęście 8%
b) robotnicy - zdrowie 49%, pieniądze 48%, rodzina 31%, praca 29%, miłość 8 %, spokój 4%, dobre relacje z ludźmi 10% i szczęście 8%
c) rolnicy - zdrowie 53%, pieniądze 40%, rodzina 43%, praca 32%, miłość 5%, spokój 7% i dobre relacje z ludźmi 8% i szczęście 1%
d) uczniowie i studenci - zdrowie 38%, pieniądze 36%, rodzina 44%, praca 30%, miłość 27%, spokój 4%, dobre relacje z ludźmi 8% i szczęście 15%
Odpowiedz na pytania,zapisując działania tam,gdzie to konieczne:
1. Którą z wymienionych wartości najczęściej wskazywali uczniowie i studenci,a którą rolnicy?
2. W której grupie osób więcej niż jedna czwarta badanych wskazało miłość?
3. Które grupy osób częściej wskazywały rodzinę niż pieniądze?
4. W której grupie tak samo często wskazywano miłość jak szczęście?
5. Która grupa wskazywała dwa razy częściej szczęście niż spokój?
6. Która grupa wskazywała trzy razy częściej pieniądze niż miłość?

Zad. 2
Na mapie zaznaczono,jaki procent powierzchni województw w Polsce stanowią obszary chronione.
dolnośląskie - 18,1%
kujawsko-pomorskie - 32,4%
lubelskie - 22,7%
lubuskie - 39,2%
łódzkie - 16,4 %
małopolskie - 52,1 %
mazowieckie - 29,5 %
opolskie - 27,1%
podlaskie - 32,0%
podkarpackie - 44,5%
pomorskie - 32,5%
śląskie - 22,0%
świętokrzyskie - 62,6%
warmińsko-mazurskie - 46,3%
wielkopolskie - 31,4%
zachodniopomorskie - 21,3%
Ustal w których województwach :
1. Obszary chronione zajmują więcej niż połowę powierzchni
2. Obszary chronione stanowią więcej niż jedna trzecia powierzchni.
3. Ponad trzy czwarte powierzchni nie podlega ochronie.
Obszary chronione stanowią ogółem 32,1% powierzchni Polski. Porównaj tę informację z danymi dotyczącymi twojego województwa. (moje, czyli dolnośląskie)
HELP!! ;)

1

Odpowiedzi

Zad 1.
a) uczniowie i studenci: rodzina
rolnicy: zdrowie
b) 1/4 = 25% a więc uczniowie i studenci
c) uczniowie i studenci, rolnicy
d) robotnicy
e) robotnicy(8%:4%=2)
f) pracownicy umysłowi (51%:175=3)

Zad 2.
POŁOWA = 50%
a) małopolskie, świętokrzyskie
b) czyli ok 33%
lubuskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie
c) czyli mniej niż 25%
dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, śląskie, zachodniopomorskie


W Polsce obszary chronione stanowią ogółem ok 32% natomiast w twoim wojewodztwie 18,1%
32>18
259 4 259