Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:20:55+01:00
1) 1. Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu
2. Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow i jego tajnego protokołu o rozbiorze Polski
3. Wypowiedzenie przez Niemcy polsko-niemieckiej "Deklaracji o niestosowaniu przemocy.
4. Ekspansja III Rzeszy, ZSRR, Włoch i Japonii.
3) Konferencja w Teheranie trwała od listopada do początku grudnia 1943 r. Spotkali się tam Churchill, Roosevelt i Stalin. Głównym jej postanowieniem były uzgodnienia dotyczące zakresu i kalendarza operacji alianckich, które miały otworzyć drugi front w Europie. Przyjęto za teren lądowania Normandię, a na początek akcji został wybrany maj 1944 roku. W kwestii Iranu szefowie państw sojuszniczych zgodzili się, aby pozostał on w pełni suwerenny. Jeżeli chodzi o sprawę polską, to zatwierdzono linię Curzona jako granicę wschodnią i bieg Odry jako zachodnią. Zapowiedziano także, że po wojnie powstanie współpraca między trzema państwami, aby zachował się pokój na świecie, w ramach ONZ-tu (Organizacji Narodów Zjednoczonych). Poza tym: Austria miała być po wojnie niepodległa, jugosłowiańskiej partyzantce Broz-Tity należała się pomoc. Rozbieżności nastały, gdy podjęto temat podziału Niemiec na strefy okupacyjne. Roosevelt domagał się, aby podzielić je na pięć państw, czemu sprzeciwiał się Stalin. Wszystkie postanowienia znalazły się w dokumencie końcowym konfederacji zwanym Deklaracją Trzech Mocarstw. Konferencja teherańska ukazała pierwsze oznaki podziału Europy na strefy wpływów z pozostawieniem Europy środkowo-wschodniej Stalinowi. Świadczyły o tym chociażby: postanowienia względem Polski czy ostateczna rezygnacja Brytyjczyków z drugiego frontu na Bałkanach.
4) Głównym punktem traktatu Sikorski-Majski było stwierdzenie władz sowieckich, że pakt Ribbentropp - Mołotow przestał obowiązywać. Oba państwa postanowiły nawiązać stosunki dyplomatyczne i współdziałać w prowadzeniu wojny z Niemcami. Ponadto, Moskwa zgodziła się na to, by na terytorium ZSRR powstała polska armia - podporządkowana co prawda w sprawach operacyjnych Naczelnemu Dowództwu ZSRR, lecz dowodzona przez mianowanego przez rząd polski (w porozumieniu z rządem ZSRR) dowódcę. Ostatnim wreszcie postanowieniem (ujętym jako protokół dodatkowy) była decyzja o amnestii dla wszystkich obywateli polskich w jakikolwiek sposób pozbawionych wolności przez władze radzieckie.

2 nie umiem,a nie chcę ściągać z internetu ; )