Przetłumacz na j. niemiecki :
1. Nasz sąsiad jest lekarzem.
2. Czy wasze dzieci są pilne?
3. Czy to jest pana syn?
4. Chciałbym poznać pani córkę.
5. pan Koch pomaga swojej żonie w kuchni.
6. Pieniądze dostajemy od swoich rodziców.
7. Lisa pokazuje swoim gościom centrum naszego miasta.
DZIĘKUJĘ :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:18:26+01:00
1. Nasz sąsiad jest lekarzem.
Unser nachbarn ist Arzt
2. Czy wasze dzieci są pilne?
Sind eure Kinder fleißig?
3. Czy to jest pana syn?
Ist das Ihr Sohn?
4. Chciałbym poznać pani córkę.
Ich möchte Ihre Tochter kennen lernen
5. pan Koch pomaga swojej żonie w kuchni.
Herr Koch hilft seiner Frau in der Küche
6. Pieniądze dostajemy od swoich rodziców.
Das Geld bekommen wir von unseren Eltern
7. Lisa pokazuje swoim gościom centrum naszego miasta.
Lisa zeigt ihren Gästen das Zentrum unserer Stadt.
2010-03-08T17:31:41+01:00
1. Unser Nachbar ist ein Arzt.
2. Sind eure Kinder fleißig?
3. Ist das Ihr Sohn?
4. Ich mochte Ihre Tochter kennenlernen.
5. Herr Koch hilft seiner Frau in der Kuche.
6. Die Geld bekommen wir von unseren Eltern.
7. Lisa zeigt ihren Gaste das Zentrum der unseren Stadt.