Zadanie 1
W trójkacie prostokątnym dłuższa przyprostokątna ma 7 cm, a w kąt ostry 30 stopni. Oblicz dlugości pozostałych boków tego trójkąta.
zadanie 2
Liczba dwucyfrowa jest 7 razy większa od sumy jej cyfr. Cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności. Wyznacz tą liczbe.

1

Odpowiedzi

2010-03-08T17:23:04+01:00
Jeżeli jest kąt 30 stopni to długos przyprostokątnej przeciwległej bokowi wynosi połowe długości przyprotokatnej dłuzszej czyli 7/2= 3.5
z Pitagorasa: (3.5)^ + (7)^=x^
12.25+49=x^
x=7,82