Matematyka 1 zad. 12 i 15 str 67 (jak ktoś ma te zadania to proszę jeszcze o 16 i 20 :))

12.Rozwiąż nierówność. Podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.
c)3(x-2) -5(2x - 1) > 0
d)5(x-3)-8(2x+1)>-3

15. Rozwiąż nierówność :
a)4(x-2)>8(1-x)-2(2x-3)
b)-(x-3)+2(x-1)<3(x+4)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:33:23+01:00
12
c) 3(x-2)-5(2x-1)>0
3x-6-10x+5>0
-7x-1>0/+1
-7x>1/÷(-7)
x<¹/₇
d) 5(x-3)-8(2x+1)>-3
5x-15-16x-8>-3
-9x-23>-3/+23
-9x>20/÷(-9)
x<-2 ²/₉
15.
a)4(x-2)>8(1-x)-2(2x-3)
4x-8>8-8x-4x+6
4x+8x+4x>8+6+8
16x>22/÷16
x>1⁶/₁₆
x>1³/₈
b)-(x-3)+2(x-1)<3(x+4)
-x+3+2x-2<3x+12
x+1<3x+12
x-3x<12-1
-2x<11/÷(-2)
x>-5½