Rys . w załączniku/
Podczas pobytu nad jeziorem Tomek wypożyczył kajak w wypożyczalni A,a Maciek w wypożyczalni B.
a) na ile godzin chłopcy powinni wypożyczyć kajaki,aby każdy z nich poniósł taki sam koszt?
b) Która z ofert jest korzystniejsza jeśli chcemy wypożyczyć kajajk na 2 godziny a ktora jesli na 5 godzin?

zad z drugiego załącznika:
Poniżej przedstawiono wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w trzech klasach II gimnazjum :
a)Ile uczniów liczy każda z klas?
b) Oblicz średni wynik sprawdzianu dla każdej z klas.Dla uczniów z której z klas sprawdzian był łatwiejszy?Oblicz średni wynik sprawdzianu dla wszystkich klas łącznie.Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych .Zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-03-10T16:47:05+01:00
Zad.1
a)
na 3 godz.
12+3*4=24
15+3*3=24
b)
na 2 godz - wypożyczalnia A
12+2*4=20
15+2*3=21

na 5 godz - wypożyczalnia B
15+5*3=30
12+5*4=32

Zad.2
a)
IIa
4+5+4+5+3+1+2+1=25
IIb
1+2+2+6+2+4+2+1=20
IIc
1+3+1+4+5+4+2=20
b)
IIa
(4*1+5*2+4*3+5*4+3*6+8*1+9*2+10*1):25=(4+10+12+20+18+8+18+10):25=100:25=4,0
IIb
(1*2+3*2+4*2+6*5+7*2+8*4+9*2+10*1):20=(2+6+8+30+14+32+18+10):20=120:20=6,0
IIc
(1*3+3*4+1*5+4*6+5*8+4*9+2*10):20=(3+12+5+24+40+36+20):20=140:20=7,0

Sprawdzian łatwiejszy był dla klasy IIc.

Średnia dla wszystkich klas:
(4*1+5*2+4*3+5*4+3*6+8*1+9*2+10*1+1*2+3*2+4*2+6*5+7*2+8*4+9*2+10*1+1*3+3*4+1*5+4*6+5*8+4*9+2*10):65=(4+10+12+20+18+8+18+10+2+6+8+30+14+32+18+10+3+12+5+24+40+36+20):65=(100+120+140):65=360:65=5,5
6 3 6