1.Kiedy i w jakim celu został zwołany kongres wiedenski.
2.Panstwa uczestniczace w kongresie wiedenskim
3. Jakimi zasadami kierował się kongres wiedenski.
4/ Jakie decyzje podjal kongres wiedenski w sprawie prus i austrji
5. jakie zapadly decyzje dotyczace polski
6.Wymien inne postanowienia kongresu wiedenskiego
7. wyjasnij co to było święte przymierzen

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:29:49+01:00
1.Został zwołany w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego..

2.16 największych państw europejskich (główne państwa to Rosja, Anglia, Prusy, Francja, Austria).

3.Kierowano się zasadami:
Legitymizm - prawo nienaruszalności dynastii panujących przed Rewolucją Francuską do tronów europejskich, ponieważ władza ich pochodziła od Boga; było to także sprzeciwianie się hasłom rewolucji dotyczącym suwerenności narodu i jego prawie do samostanowienia; wystąpienia przeciw władcy i jego dynastii uznano za bezprawne.
Restauracja - powrót do dynastii sprzed 1789 roku, na przykład na tronie Francji znowu zasiedli Burboni (Ludwik XVIII).
Równowaga sił - jest to stosowana przez Anglie zasada tzw. "balance of power", która miała zapobiec dominacji jednego państwa kosztem innych na kontynencie europejskim; Wielka Brytania często występowała w roli arbitra.

4.Utworzono Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii. Austria zyskała Dalmację, Salzburg, okręg tarnopolski, Tyrol, Lombardię, Triest,Toskanię i Wenecję.

5.Utworzono Królestwo Polskie w unii personalnej z Rosją. Pod panowaniem Prus znalazło się Wielkie Księstwo Poznańskie (składające się z departamentu toruńskiego, bydgoskiego i poznańskiego), Nadrenia, Westfalia, Pomorze Szwedzkie, Gdańsk, Toruń, ziemia chełmińska, północna Saksonia i Rugia.Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską, pod protektoratem trzech zaborców.

6.W Modenie i Toskanii przywrócono na tron dynastię Habsburgów. Bawaria otrzymała Palatynat Reński i Würzburg w zamian za zrzeczenie się Tyrolu i Salzburga (na rzecz Austrii). Hanower podniesiono do rangi królestwa, a kilka księstw do rangi wielkich księstw.

7.Święte Przymierze, sojusz zawarty 26 września 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I przez Rosję, Austrię w osobie Franciszka I i Prusy w osobie Fryderyka Wilhelma III. Przymierze było próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich i oparcia jej na trwałych, chrześcijańskich podstawach. W latach 1816-1817 do Świętego Przymierza zaproszono wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Turcji, jako kraju niechrześcijańskiego. W 1818 do Świętego Przymierza przystąpiła Francja.
12 4 12
2010-03-08T17:42:39+01:00
1.1814-1815
-cel:doprowadzenie europy do stanu sprzed rządów napoleona
2.-austria<cesarz franciszek 1
-rosja car aleksander 1
-prusy król fryderyk wilhelm 3
-francja- karol małrycy de palleyand
3.najważniejsze postanowienia:
-utworzenie: królestwa polskiego(rosja),wielkiego księstwa warszawskiego<prusy>,rzeczpospolitej krakowskiej<austria>
-powiększenie terytorium prus
-połączenie balgi z holandią,
-neutralność szwajcarii<nietykalność>
4.-car rosji aleksander 1 rządził w królestwie polskim jako konstytucyjny król polski
-austria otrzymała obwód tarnopolskii kopalnie soli w wieliczce wraz z okolicą
5.powstało królestwo polskie:
-rządził car rosji
-inna nazwa królestwa polskiego-kongresówka
-ostra rusyfikacja<mikołaj nowosilcow>
-na początku posiadaliśmy konstytucje administracji i szkolnictwa polski
-w imieniu cara polsce rządził brat cara, wielki książe konstanty
6.najważniejsze postanowienia:
-utworzenie: królestwa polskiego(rosja),wielkiego księstwa warszawskiego<prusy>,rzeczpospolitej krakowskiej<austria>
-powiększenie terytorium prus
-połączenie balgi z holandią,
-neutralność szwajcarii<nietykalność>
7.święte przymierze- sojusz zawarty 26 września 1815 z inicjatywy cara Aleksandra I przez Rosję, Austrię w osobie Franciszka I i Prusy w osobie Fryderyka Wilhelma III. Przymierze było próbą stworzenia stałej federacji państw europejskich i oparcia jej na trwałych, chrześcijańskich podstawach.
18 4 18
2010-03-08T18:55:48+01:00
1. Tańczący kongres w Wiedniu 1814-1815. Jego celem było przywrócenie pokoju w Europie
2. Uczestniczyło w nim 16 państw. Decydujący głos miały: Rosja, Anglia, Francja, Austria, Prusy.
3. zasad restauracji. legitymizmu, równowagi
4. utworzenie związku niemieckiego, powiększenie granic tych panstw
5. Powstaje RP Krakowska zależna od Austrii i Królestwo polskie połączone unią personalną z Rosją
6.utworzenie królestwa zjednoczonych niderlandów, szwajcaria powiekszyła swoje terytorium i zachowała neutralność, francja powróciła do granic z 1792r, rosja zagarnęła finlandię i besarbię, anglia umocniła się w koloniach
7.Święte Przymierze powstało z inicjatywy aleksandra I jego celem było utrzymanie porządku ustalonego na kongresie
36 4 36