Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:25:00+01:00
WOLNOŚCI:
*RP zapewnia każdemu człowiekowi ochronę życia, nietykalność i wolność osobistą
*wolność i ochrona tajemnicy komunikowania się
*wolność poruszania się po RP
*wolność sumienia i religii
*wolność wyrażania swoich poglądów

PRAWA:
*prawo do ochrony prawnej życia i decydowania o życiu
*prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy
*prawo do wychowywania dzieci z własnymi przekonaniami
*nikt nie może być poddany torturom
*każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania
2010-03-08T17:28:36+01:00
WOLNOŚCI I PRAWA
*OSOBISTE:
-Prawna ocrona życia
-Wolność osobista i nie tykalność
-Wolność wyrażania swoich poglądów, dostęp do informacji i wolność jej upowszechniania
-Wolność sumienia i religi
-Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego
*WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE
-Wolność zrzeszania się
-Prawo wyborcze
*PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE

OBOWIĄZKI OBYWATELI RP:
*przestrzeganie prawa
*ponoszenie świadczeń publicznych, w tym podatków
*obrona ojczyzny, w tym także służba wojskowa


Pozdrawiam :P