Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • sasi
  • Rozwiązujący
2010-03-09T10:33:30+01:00
Zadanie 2 to prawosławne obrzędy religijne,buddyzm,Islam można się dowiedzieć o ich zwyczajach i kultach oraz wierzeniach zadanie3 przedstawiciele narodowości którzy działali w Polsce to górale, Kaszubi ,żydzi łemkowie.zadanie 4 tolerancja wobec innych to tolerowanie religii, obywatelstwa,pochodzenia ,narodowości innych ludzi ja uważam siebie za osobę tolerancyjną.zadanie2 str 43 nasze rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem państw indywidualnych,brakiem specjalizacji produkcji niedoinwestowania zadanie 3 str43 W Polsce dominuje uprawa żyta ,gdyż zboże to nie potrzebuje wysokiego poziomu uprawnej gleby zadanie 4 str.43 W krajach gdzie używane są nawozy sztuczne są większe plony ,które mają słabą jakość ,natomiast gdzie nawozy są nie używane to plony są mniejsze ale jakość jest lepsza zadanie 5str44 żyto -1,pszenica-16 jęczmień -12,ziemniaki-6,buraki cukrowe-7,mleko-11