Uporządkuj rzeczowniki przymiotniki przysłówki czasowniki liczebniki, zapisz je w kolejności alfabetycznej

kosmos
leci
zbudował
przebywał
planeta
naturalny
pierwszy
wysoki
długa
tysiące
kosmonauta
gwiazda
obleciała
wystartował
duża
zbadał
wyladował
długo
daleko
krótko
jeden
księżyc
okrążył
wystrzelił
sztuczny
milion
satelita
trzech

1

Odpowiedzi

2010-03-08T17:31:16+01:00
DALEKO
KRÓTKO

DŁUGA
DUŻE
NATURALNY
SZTUCZNY
WYSOKIGWIAZDA
JEDEN
KOSMONAUTA
KOSMOS
KSIĘŻYC
MILION
PLANETA


LECI
OBLECIAŁ
OKRĄŻYŁ
PRZEBYWAŁ
SATELITA
WYLĄDOWAŁ
WYSTARTOWAŁ
WYSTRZELIŁ
ZBADAŁ
ZBUDOWAŁ


PIERWSZY
TRZECH
TYSIĄCE