1.zapisz zdanie w postaci równania
a)różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½
b)kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
c)różnica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼

2.zapisz zdanie w postaci równania
a)5% liczby x jest równe 10
b)liczba x stanowi 5% liczby 10
c)liczba o 5% większa od x jest równa 10
d)liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
e)liczba x jest o 5% większa od liczby 10
f)liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
g)liczba x jest o 130% większa od liczby 10

3

Odpowiedzi

2010-03-08T17:29:53+01:00
A)różnica połowy liczby x i liczby 1 jest równa ½
½ x - 1 = ½
b)kwadrat sumy liczby x i liczby 5 jest równy podwojonej liczbie x
(x+5)² = 2x
c)różnica liczby x i jej kwadratu wynosi ¼
x - x² = ¼
2.zapisz zdanie w postaci równania
a)5% liczby x jest równe 10
0,05 x = 10
b)liczba x stanowi 5% liczby 10
0,05*10 = x
c)liczba o 5% większa od x jest równa 10
1,05x = 10
d)liczba o 5% mniejsza od x jest równa 10
0,95x = 10
e)liczba x jest o 5% większa od liczby 10
x = 10+0,05*10
f)liczba x jest o 5% mniejsza od liczby 10
x = 10 - 0,05*10
3 4 3
  • eli5
  • Początkujący
2010-03-08T17:34:52+01:00
Zad1.
a)1/2x - 1=1/2
b)(x+5)²=2x
c)x-x²=1/4

Zad2
a)5/100x =10
b)x=5/100×10
c)5/100x+x =10
d)5/100x-x=10
e)x>5/100+10
f)x<5/100+10
g)x>130/100 +10
2010-03-08T17:37:38+01:00
1) a)1/2x-1=1/2
b)(x+5)²=2x
c)x-x²=1/4


2) a)0,95x=10
b)x=0,05 * 10
c)1,05 x=10
d)0,95x=10
e)x>10+0,05
f) x<0,05+10
g)x>130/100+10