1. Co jest przyczyną powstawania pór roku na Ziemi ?
2. W jakim momencie na Ziemi obowiązuje ta sama data i z czym to jest związane ?
3. Opisz wszystkie następstwa wynikające z nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity.
4. Podaj znane Ci uwarunkowania występowania strefy gorącej umiarkowanej i zimnej na Ziemi.
5.Na jakiej podstawie wyznaczamy rok, miesiąc , datę ?
6. Czym wywołana jest siła Coriolisa i co powoduje .
7. Co to jest Zwrotnik, koło podbiegunowe i na jakiej podstawie je wyznaczono ?
8.Co dokonał Eratostenes ?
9. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku .

1

Odpowiedzi

2010-03-09T01:11:41+01:00
1. Przyczyną jest odległość stref ziemi od słońca oraz eliptyczny kształt ziemi .
8. Wprowadził rok przestępny , wyznaczył średnicę ziemi , odleglosc ziemi od slonca i ksiezyca.