Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:34:32+01:00
Konfederacja Targowicka była zawiązana przez przywódców magnackiego obozu republikanów w celu przywrócenia starego ustroju RP.Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.

II rozbiór RP

Zaproponowały go Prusy. Ostatecznie były dwa państwa zaborcze Rosja i Prusy. Rosja chciała rozbioru bo w Polsce zaczęto wprowadzać reformy, czyli Konstytucję 3 Maja, a później o nią walczono.