Przetłumacz na polski
prosze szybko jeszcze dziś

position
available
experience
interview
apply
technical skills
looking after
owners
turn
down
glazier
floris
surgeon
proud
on the force
ordinary
canine unit
under cover of darkness
powers
track down criminals
handler
night shift
training
testing
on patrol
remains alert
specialised assignments
evidence
sniffing out criminals
armed suspect
benefit
commitment
it's well wort

3

Odpowiedzi

2010-03-08T17:34:34+01:00
Stanowisko
dostępny
doświadczenie
wywiad
zastosować
umiejętności techniczne
opieka
właściciele
kolej
w dół
szklarz
Florysta
Chirurg
dumny
na życie
zwykły
psie jednostki
pod osłoną ciemności
uprawnienia
wytropić przestępców
obsługi
nocnej
trenować
badania
patrol
pozostają wpisy
specjalistyczne zadania
dowody
węszenie przestępców
uzbrojony podejrzany
korzyści
zaangażowanie
to również zwyczajny
2010-03-08T17:45:55+01:00
Pozycja - position
dostępne - available
doświadczenie - experience
wywiad - interview
stosować - apply
techniczne umiejętności - technical skills
zajmując się - looking after
właścicielami - owners
kolej - turn
w dół - down
szklarza - glazier
floris - tego nie wiem
surgeon - chirurg
dumny - proud
o sile - on the force
zwykły - ordinary
canine unit - tego nie wiem
pod osłoną mroku - under cover of darkness
moce - powers
wytropią przestępców - track down criminals
przewodnik - handler
nocna zmiana - night shift
szkoląca - training
testowanie - testing
na zastępie - on patrol
pozostałości powiadamiają - remains alert
specjalizować się zadania - specialised assignments
dowody - evidence
wytropić przestępców - sniffing out criminals
uzbrojony podejrzany - armed suspect
korzyść - benefit
zobowiązanie - commitment
to jest dobre ziele - it's well wort2010-03-08T17:49:41+01:00
Position- umieścic, ulokowac
available- dostepny
experience- doświadczyć
interview- przeprowadzac(rozmowe/wywiad)
apply-jablko
technical skills- umiejetnosci techniczne
looking after- opiekowac sie
owners- wlasciciele
turn-zwrot, wlaczyc/wyl.
down-dol
glazier- szklarz
florist- kwiaciarka
surgeon-chirurg
proud- dumny
on the force- pod przymusem
ordinary- zwyczajny
canine unit-psie monety
under cover of darkness- pod oslona ciemnosci
powers- uprawnienie
track down criminals-sledzic kryminaly
handled- dokonywanie
night shift- nocna zmiana
training- szkolenie
testing- testowanie
on patrol- na patrolu
remains alert- pozostawanie czujnym
specialised assignments-specjalnie wyznaczeni
evidence-ewidentnie
sniffing out criminals-poszukiwania kryminalne
armed suspect- uzbrojenie podejrzliwe
benefit-korzysc
commitment- zobowiazanie
it's well wort- to jest rozsadna brzeczka.
:)