Podstawowa różnica pomiędzy demokracją st.Aten a współczesną dotyczy:
A.Wysokich wynagrodzeń współczesnych posłów,senatorów i radnych
B.wyłaniania wójtów,burmistrzów i prezydentów miast w bezpośrednich wyborach samorządu
C.zrównania praw wyborczych kobiet i mężczyzn
D.wyboru przez ogół uprawninych obywateli władz samorządowych i państwowych,które sprawują rządy w ich imieniu

która odpowiedź?

1