Mąż pani Ani, Grzegorz zakupił 4100 płytek brukowej do ogródka.Szare płytki stanowiły 1/7[jedną siódmą]czerwonych płytek , a kremowych było o 50 więcej niż szrych.Oblicz ile czerwonych,szarych i kremowych płytek kupił pan Grzegorz?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T17:41:28+01:00

4100 - ilość wszystkich płytek brukowych
x - ilość czerwonych płytek
1/7 x - ilość szarych płytek
50 + 1/7x - ilość kremowych płytek

x + 1/7x+50+1/7x=4100
x+1/7x+1/7x=4100-50
x+1/7x+1/7x=4050|*7
7x+7/1*1/7x+7/1*1/7x=28350
7x+x+x=28350
9x=28350|:9
x=3150 - ilość płytek czerwonych

1/7x=1/7*3150=450 - ilość szarych płytek
50+1/7x=50+450=500 - ilość kremowych płytek

spr:
3150+450+500=4100
4100=4100
L=P
1 5 1