Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:50:49+01:00
Mózg

to główna część układu nerwowego kręgowców i bezkręgowców, nadrzędny organ analizujący bodźce zewnętrzne i kontrolujący funkcjonowanie organizmu. Mózg ma formę zgrupowania tkanki nerwowej w głowie lub odpowiadającej jej okolicy ciała. Mózg bezkręgowców wykazuje różny stopień wykształcenia, z reguły ma formę tzw. zwojów mózgowych. Mózg kręgowców w rozwoju zarodkowym powstaje z przedniej części cewki nerwowej, która różnicuje się najpierw w trzy pęcherzyki pierwotne (przodomózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie). Pierwszy i trzeci z nich różnicują się na dwa, co prowadzi do powstania ostatecznej, pięcioczęściowej budowy mózgu: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie (móżdżek) i rdzeniomózgowie (rdzeń przedłużony). Wewnątrz mózgu znajduje się układ mózgowych komór. Powierzchnię mózgu pokrywają opony mózgowo-rdzeniowe.
Jako jedyne z ssaków jesteśmy najbardziej rozwinięci.

1 5 1
2010-03-08T18:56:14+01:00
CZŁOWIEK INNE SSAKI
-DUŻY MÓZG -MAŁY MÓZG
-POJEMNY MÓZG - MAŁO POJEMNY MÓZG
-CZŁOWIEK WYKORZYSTUJE -INNE SSAKI W MNIEJSZY
GO W DUZYM STOPNIU
1 5 1