Kto mi to przetlumaczy plis na jutro


Flamenco to zjawisko kulturowe, związane z folklorem andaluzyjskich Cyganów, obejmujące muzykę, śpiew, taniec, strój i zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji, i tam do dziś można oglądać jego wykonanie. Jest to taniec wykonywany solo, w duecie, grupowo lub składa się z kolejnych "solówek", wykonywanych przez poszczególnych tancerzy

Strój tancerzy - przeważnie czarny, granatowy lub ciemnobrązowy - to obcisłe spodnie, biała koszula, obcisła kamizelka, mała apaszka pod szyją, buty wzorowane na butach do jazdy konnej z wysokimi obcasami i charakterystyczny płaskodenny kapelusz. Kamizelka i kapelusz bywają wykorzystywane jako element choreografii.

Strój tancerek- to przede wszystkim szeroka, kolorowa falbaniasta spódnica lub suknia (wykorzystywana w tańcu), falbaniasty gorset i kolorowa chusta, uzupełnieniem czasem bywa wachlarz, grzebień lub kwiat.

Muzyka wykonywana jest przede wszystkim na gitarze (choć zdarzają się przypadki użycia fletu, skrzypiec, wiolonczeli). Rytm wybiją zarówno tańczący jak i śpiewacy przez: uderzenia dłońmi (klaskanie), pstrykanie palcami, uderzenia otwartymi dłońmi o pudła, na których siedzą śpiewacy (tzw. cajon) i za pomocą kastanietów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:52:37+01:00
A flamenco is an occurrence cultural, associated with the folklore of Andalucian gypsies, including the music, a singing, a dance, a dress and behaviours. His tradition originates in Andaluzji, and there to today it is possible to watch making it. It is dance performed solo, in the duet, in a group or makes up from consecutive of "solos", made by individual dancers.

Dress dancers up - mainly black, dark blue or dark-brown - these are close-fitting trousers, white shirt, close-fitting waistcoat, small scarf under the neck, shoes modeled on shoes for the horse riding with high heels and the characteristic flat-bottomed hat. The waistcoat and the hat are used as the element of the choreography.

A dress of dancer-s is above all a loose, colourful ruffled skirt or a dress (used in the dance), the ruffled corselette and the colour scarf, a fan, a comb or a flower are supplementing with the time.

The music is performed above all on the guitar (at least use cases of the flute are happening, of violin, of cello). They will beat the rhythm both dancing as well as singers through: of hitting with hands (clapping), snapping one's fingers, of hitting with opened hands against boxes on which singers are sitting (so-called cajon) and with the use of castanets.