1) Istotnym parametrem charakteryzującym góry lodowe jest zanurzenie. Nawet 80% masy góry jest ukryte pod powierzchnią wody. Kaka jest masa góry lodowej, jesli część widoczna na powierzchni ma masę 25 ton.
2) Lód ma o 10% większą objetość od wody, z której powstał. Ile wody otrzymamy po stopnieniu się 11 dm sześciennych lodu?
3) Średnie zasolenie Morza Śródziemnego wynosi ok 3,7% soli. Ile gramów soli można otrzymać odparowując 5000 g wody z tego morza?
4) Kapitan jest starszy od bosmana o 5 lat. Razem mają 101 lat. Ile lat ma kapitan, a ile bosman? (ułóż układ równań)
5) Kasia zrobiła zdjęcie latarni morskiej. Fotografia ma kształt prostokąta o obwodzie 46 cm. Długość tego prostokata jest o 3 cm większa od szerokości. Jakie wymiary ma to zdjęcie? (oznacz przez x szerokosć zdjęcia i ułuż odpowiednie równanie)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:37:25+01:00
1. 20% - 25 ton
100% - x ton

x = 100 * 25 / 20
x = 2500/20
x = 125 ton. odp. Masa góry lodowej wynosi 125 ton.

2. 110% - 11dm ³
100% - x
x= 1100/110
x= 10 dm³
odp. Otrzymamy 10 dm ³ (litrów) wody.

3. 5000g * 3.7 % = 185 g

4. b = bosman

b + b + 5 = 101
2b = 101 - 5 /:2
b = 48
----------------------
48 + 48 + 5 = 101

odp . bosman ma 48 lat, a kapitan 53 .