1. Z stoku w kształcie równi pochyłej, z wys. 800m nad poz. Doliny zjeżdża narciarz. Jaką max szybkość może uzyskać u podnóża stoku? Pomiń siłę tarcia.

2. Jaką szybkość vº należy nadać kulce wiszącej na nitce o dł l= 0,8m, by odchyliła się od pocz. Poł. O 60º?

3. Stalowa kula spadła swobodnie z wys 3,6m i zderzyła z podłożem, tracąc przy tym połowę E.mechanicznej.

a) szybkość, z jaką kula odbiła się od podłoża

b) wys, na którą odskoczyła kula po zderzeniu z podłożem

4.Od skały wznoszącej się nad 50m przepaścią oderwał się głaz o masie 10 kg. Jaką e.Kinetyczną miał spadający swobodnie głaz na wys 10m nad ziemią?

5. Naszkicuj wykres przedstawiając zależność energii kinetycznej ciała por. się rucham jed. Przys od czasu trwania jego ruchu.

6.Z wysokości h nad podłożem wyrzucono 4 kule, nadając im predkość o różnych kierunkach, ale o takiej samej wartości. Jaką szybkość uzyskała każda z tych kul tuż przed uderzeniem w podłoże (opór powietrza pomijamy).

2

Odpowiedzi

2010-03-08T19:31:42+01:00
Nie chodzi mi o żadne punkty:
Dane:
h=800[m];
g=10[m/s2];
Wychodzimy z zachowania energii mechanicznej;
Ep=Ek;
mgh=mV2/2 I 2;
2mgh=mV2 II m;
V2=2gh;
V=pierw.2gh;
Jednostka:
[V]=[pierw.m/s2*m]=[m/s];
Obliczenia:
V=pierw.2*10*800;
V=pierw.20*800;
V=pierw.16000
V=126,5[m/s].
Więcej nie mogę bo mam dzień kobiet,przy okazji tobie życzę wszystkiego najlepszego.
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:34:25+01:00
Z.2
l = 0,8 m
α = 60⁰
h - wysokość na jaką podniesie się kulka wychylona 0 60⁰.
h + x = l
x / l = cos 60⁰ = 1/2 ---> x = (1/2)*l = 0,5*0,8 m = 0,4 m
h = l - x = 0,8 m - 0,4 m = 0,4 m
Ek = Ep ( energia kinetyczna ruchu zamieni się na energię potencjalną)
m - masa kulki
(m*v² )/2 = m g h
v² = 2 g h
v = √(2 g h) = √(2*10*0,4) = √8 = √4*√2 = 2√2 ≈ 2,82
v ≈ 2,82 m/s
z.3
h = 3,6 m
m - masa metolowej kulki
E = Ep = mgh
Ek = 0,5 E = 0,5 mgh zatem
(mv²)/2 =0,5* mgh ---> v² = gh
v = √(gh) = √ (10*3,6) = √36 = 6
v = 6 m/s
b)mgh = ( mv²)/2
gh = v²/2 --> h = v²/(2g) = 6²/(2*10) = 36/20 = 1,8
h = 1,8 m
z.4
h = h1 - h2 = 50 m - 10 m = 40 m
Ep = Ek
mgh = (mv²)/2
gh = v²/2
v² = 2gh
v =√(2gh) = √(2*10*40) = √800 =√400 *√2 = 20√2 ≈ 28,2
v ≈ 28,2 m/s
2 2 2