Odpowiedzi

2010-03-08T17:45:13+01:00
Bronili to c zyatli potajemnie ksiązki polskie, uczyli dzieci nauki j polskiego a wojsko pruskie zakazywało uzywanie j polskiego(wynaradowiało) uczyli tylko j polskiego
2010-03-08T17:46:19+01:00
1. tajne nauczanie (języka polskiego i historii Polski), protesty (np. we Wrześni), w domu porozumiewali się po polsku.
2. Np. wysiedlali Polaków wgłąb Prus, Niemcy wykupywali polską ziemię za niskie ceny (Polacy musieli się na to godzic).
3. Przykładem jest Drzymała, który protestował przeciwko sprzedarzy ziemi, władze zakazały mu mieszkac w swoim domu, to zamieszkał w wozie cyrkowym, a na końcu w lepiance. Stał się on wzorem patrioty, pisali o nim nawet w zagranicznych gazetach.
4 3 4