Na wysokości 40 m wyrzucono pionowo w dół kamień o masie 2kg nadając mu szybkość początkową 10m/s.Oblicz: a/ wartość całkowitą energii mechanicznej kamienia w momencie gdy rozpoczął ruch. b/szybkość z jaką uderzy on w grunt [ w obliczeniach pomiń wpływ oporu powietrza na ruch (energia kinetyczna potencjalna )].

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-04-17T16:43:05+02:00
H=40m
m=2kg
V₀=10 m/s

ΔE=Ek+Ep
ΔE= mv² /2 + mgh
ΔE=2* 100 /2 + 2 * 10 * 40= 900J

predkosc uderzeia w ziemie obliczymy z zasady zachowania energii
Ek+Ep= Ek'
mv₀² /2 + mgh= mv²₂/2
v₀²+ 2gh = v²₂
v₂=√(v₀²+ 2gh)
v₂=√ (100+ 800)
v₂= √900 = 30m/s