ZADANIE 1.
Zapisz :
a) sumę trzech liczb: liczby a, połowy liczby a i liczby 3 .

b) iloczyn dwóch liczb: liczby większej o 5 od liczb b oraz liczby mniejszej o 5 od liczby b .

c)sumę trzech liczb: liczby c, liczby o 10 od niej większej i liczby 10 razy mniejszej od kwadratu liczby c .

d) iloraz liczby x przez różnicę liczb x i y .

ZADANIE 2.
a) wyrażenie 2p(r+p)-2r(p+r) można przekształcić do postaci :
A. 2(p²-r²) B. 2(p²+r²) C. 2(p+r²) D.2(p²-2r)

b) Ania była wczoraj przez x godzin w szkole, a 20% pozostałej części doby poświęciła na odrabianie lekcji. Jak długo Ania odrabiała lekcje ?

1

Odpowiedzi

2009-10-22T16:35:17+02:00
Zad1
a) a+½a+3
b) 5b*⅕b
c)c+10+c+2²/10
d) x/x-y
zad2
a) A
b) 4 godz