Przetłumacz


Boudicca lived nearly two thousand years ago,in Ancient britain .She married,a king and became queen of the iceni a tribe from east Anglia .But life wasn't easy because in 43 ad yhe romans inveaded britain .When boudicca's husband died the romans wanted his land. but boudicca didn't want to give it to the romans ! So they attacked her and her daughters .Boudicca was very angry and she decided to fight.She built a big army of iceni soldiers and attacked roman towns.She burned down three towns and killed thousands of romans .

Boudicca was a very scary soldier queen!She was tall and she had long red hair and a very loud voice before every battle she painted her face and nails with blueberry juice to scare the romans.
But the romans had a huge army and they defeated the rebel queen.In boudicca's last battle the romans killed 80 000 iceni Only 400 romans died. After this yhe proud queen decided to end her life.She drank poison and killed herself.

Nobody is sure where her body lies but it is probably under platform 8 in london's king's cross station...

______________
nie chce z translate.
Potrzebna na dziś .

2

Odpowiedzi

2010-03-08T18:06:15+01:00
Boudicca żyła niemal dwa tysiąc lata temu, w Starożytnej Brytani. Wzięła ślub, król i królowa [of the iceni a tribe from east Anglia]. Ale życie nie było łatwe ponieważ w 43 ogłoszeniach antykwy inveaded britain. Kiedy mąż boudicca's umarł antykwy chciały jego ziemi. Ale boudicca nie chcieła dać jej antykwom! Więc zaatakowali ją i jej córki. Boudicca była bardzo zła i zdecydowała się do walki.Stworzyła duże wojsko z iceni żołnierze zaatakowali antykwą miasta. Spalila trzy miasta i zabili tysiące antykw.

Boudicca była bardzo przerażającym żołnierzem i królową! była wysoka i miała długie czerwone włosy i sam donośny głos przed każdą bitwą malowała swoją twarz czarną borówką wyciskają sok do strachu antykwy. Ale antykwy miały olbrzymie wojsko i zwyciężyli królowa. zbuntowana boudicca's w bitwie na antykwy zabila 80 000 iceni. Jedynych 400 antykw umarło. Potem yhe dumna królowa postanowiła, że do końca jej zycia.wypiła truciznę i zabiła się.

Nikt nie jest pewny gdzie jej ciało leży ale to jest prawdopodobnie pod peronem 8 w london's, poprzeczną stacja króla...
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:16:42+01:00
Boudicca żyła prawie dwa tysiące lat temu, w Ancient (?) Brytanii. Wyszła za króla i została królową iceni plemienia z wschodniej Anglii.Ale życie nie było proste ponieważ w 43 roku Rumunia zaatakowała Brytanię. Kiedy mąż Boudicci zmarł, Rumunia chciała ich ziemię, ale Boudicca nie chciała im jej dać! Więc oni zaatakowali ją i jej córki. Boudicca była bardzo zła, więc zaatakowała ich. Stworzyła wielką armię ludzi iceni i zaatakowała miasta Rumunii. Spaliła trzy miasta, i zabiła tysiące Rumunów.
Boudicca była bardzo przerażającą królową. Była wysoka, i miała długie, czerwone [rude] włosy, bardzo głośny głos. Przed każdą walką malowała swoją twarz i paznokcie sokiem porzeczkowym żeby przestraszyć Rumunów. Ale Rumuni mieli ogromną armię, i pobił buntowniczą królową. W Boudicci ostatnij wojnie Rumuni zabili 80 000 iceni, a tylko 400 Rumunów zmarło. Po tym yhe dumna królowa zdecydowała aby skończyć swoje życie. Wypiła zatruty napój i zabiła się.
Nikt do końca nie wie, gzdei leży, lecz ludzie przypuszczają, że pod platwormą 8 w Londyńskim...
Nie jestem pewna, czy romans to rumuni, ale to sobie możesz poprawić gdyby nie.
8 5 8