Temat : równania reakcji ;p
mam do każdego przykładu ustalić:
-małe współczynniki
-duże współczynniki
-słowną interpretacje
a) lit+tlen ------> tlenek litu
b)azot + wodór---->amoniak
c)wodór+chlor -----> chlorowodór
np. Mg + O ----> tlenek magnezu (mgO)
Mg + O2(mała dwójka) ----->MgO
2 MgO+O2------>2 MgO
dwa atomy magnezu reaguja z jedna cząsteczka tlenu w wyniku reakcji powstaja 2 czasteczki tlenku magnezu.

1

Odpowiedzi

2013-04-30T12:16:17+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 4 Li + O₂ ---> 2Li₂O 

4 at. litu reagują z 1 cząst. tlenu i powstają 2 cząst. tlenku litu


b) N₂ + 3H₂ ---> 2NH₃ 
1 cząst. azotu reaguje z 3 cząst. wodoru i powstają 2 cząsteczki amoniaku 


c) H₂ + Cl₂ ---> 2HCl
1 cząst. wodoru reaguje z 1 cząst. chloru i powstają 2 cząst. chlorowodoru