Jeden z pracowników firmy otrzymuje stałą pensje miesięczna za 168 przepracowanych godzin oraz dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny.Stawka za godzinę nadliczbowa jest o 50% większą niż stawka za godzinę etatowa.W styczniu pracownik ten 3 nadgodzin i otrzymał 2700 zł
a)oblicz stawka za godzinę nadliczbowa oraz stawkę za godzinę etatowa
b)napisz wzór funkcji wyrażającej wynagrodzenie pracownika w zależności od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych

1

Odpowiedzi

2010-03-08T18:02:32+01:00
X- stawka etatowa
1,5x- stawka nadliczbowa

168x +3*1,5x=2700
168x+4,5x=2700
172,5x=2700/172,5
a) x=15,6zł
1,5x=23,4zł
b)x-ilość nadgodzin
f=2620,8zł+x*23,4zł