Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:59:56+01:00
Partie w polsce:
Platforma obywatelska
Prawo i sprawiedliwość
Sojusz lewicy demokratycznej
Polskie stronnictwo ludowe
Demokraci.pl
Socjal Demokraci Polska
Unia Demokraci
* Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
* Demokratyczna Partia Lewicy (DPL)
* Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (IRP)
* Komunistyczna Partia Polski (KPP)
* Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
* Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)
* Libertas Polska (LP, Libertas)
* Liga Polskich Rodzin (LPR)
* Naprzód Polsko (NP)
* Narodowe Odrodzenie Polski (NOP)
* Narodowy Kongres Polski (NKP)
* Nowa Lewica (NL)
* Obrona Narodu Polskiego (ONP)
* Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (ONP-LP)
* Partia Demokratyczna - demokraci.pl (PD)
* Partia Kobiet (PK)
* Partia Piratów (P)
* Partia Regionów (PR, Regiony)
* Partia Zielonych (PZ)
* Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (PZ RP)
* Polska Lewica (PL)
* Polska Partia Narodowa (PPN)
* Polska Partia Pracy (PPP)
* Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
* Polska Racja Stanu (PRS)
* Polska Wspólnota Narodowa (PWN)
* Polski Ruch Monarchistyczny (PRM)
* Porozumienie Polskie (PP)
* Prawica Rzeczypospolitej (PR, Prawica)
* Przymierze dla Polski (PdP)
* RACJA Polskiej Lewicy (RACJA PL)
* Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (ROG)
* Samoobrona Patriotyczna (Samoobrona P)
* Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
* Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)
* Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" (SL "Ojcowizna")
* Stronnictwo Narodowe (SN)
* Stronnictwo Pracy (SP)
* Unia Lewicy III RP (UL)
* Unia Polityki Realnej (UPR)
* Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
* Wolność i Praworządność (WiP)
* Zieloni 2004 (Zieloni)
* Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
* Związek Słowiański (ZS)
* Chrześcijańska Demokracja (ChD)
* Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (ChIS)
* Elektorat
* Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EWO-PP)
* Forum Samorządowe (FS)
* Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (JRz-K)
* Liga Obrony Suwerenności (LOS)
* Partia Dzieci i Młodzieży (PDiM)
* Partia Postępu Antyklerykalna Polska (PPAP)
* Partia Rozwoju (PR)
* Polska Partia Ekologiczna (PPE)
* Polska Partia Odnowy Kraju (PPOK)
* Polska Patriotyczna (Polska P)
* Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSPR)
* Polski Ruch Uwłaszczeniowy (PRU)
* Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski
* Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (PPPiP)
* Porozumienie Pokoleń (PPok)
* Przymierze Ludowo-Narodowe (PLN)
* Przymierze Narodu Polskiego (PNP)
* Stronnictwo Ludowe "Piast" (SL "Piast")
* Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (SND)
* Stronnictwo "Odrodzenie Rzeczypospolitej" (S "OR")
* Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski
* Związek Weteranów Wojny (ZWW)